Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2012

qavtan
Hehe, dobre.

Pozdro z lubelskiej biblioteki  :]

March 27 2012

qavtan
I dobrze :-)
Oby to skutkowało też większą ilością rozmów z przyjaciółmi w realu :-)

March 21 2012

qavtan
Jest jeszcze trochę z innej epoki, głowa do góry.

March 06 2012

qavtan
Get a full time hobby.
qavtan
Yeah, Morrissey, why!

March 03 2012

qavtan
Jak nudno, to zjedz budyń :]

February 25 2012

qavtan
Reposted fromula ula viaevelina evelina

February 23 2012

qavtan
Wypoć się w nocy. Miód z mlekiem oprócz czosnku. Wietrz mieszkanie. Dasz radę!

February 20 2012

qavtan
Osoba przedstawiona na grafice nie jest gruba.
Wpisuje się w fałszywy obraz kobiety w mediach.
Widać, że ma normalną budowę ciała.

Jeśli jakaś zakompleksiona nastolatka zobaczy tę grafikę, to może pomyśleć, że anoreksja jest rozwiązaniem.

I jak usunąć to z zupy, zamiast react kliknąłem repost :/
qavtan

February 11 2012

qavtan
4503 0422
Reposted frompicoviny picoviny viaevelina evelina

February 07 2012

qavtan
Zuch dziewczyna :-)

February 06 2012

qavtan

January 11 2012

qavtan
Dziękuję za info, zapisałem :]

January 09 2012

qavtan
Wish You luck.
qavtan
qavtan
2826 d60a
Reposted fromevelina evelina
qavtan
Przejąłem się tym filmem, a chyba niepotrzebnie, bo to miała być chyba głupia amerykańska komedia bez przesłania?

Separacja z bzykaniem lekiem na problemy małżeńskie? Yeah right.

January 02 2012

qavtan
4114 df0b
Reposted fromw-a w-a viaevelina evelina
qavtan
0500 61fa
Reposted fromBluNectarine BluNectarine viaevelina evelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl